Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

overige partners

Lerende regio

Mariëndael neemt deel aan de lerende regio, waarin een samenwerking is tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s in Arnhem en omgeving.

Informatiepunt Autisme & Onderwijs regio Arnhem

Mariëndael heeft samen met het Briantcollege(school voor leerlingen met gedrags-, ontwikkelings-en/of psychiatrische beperkingen/stoornissen) en Kentalis/De Stijgbeugel (school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen) het Informatiepunt Autisme & Onderwijs regio Arnhem opgericht. Dit informatiepunt geeft voorlichting en advies over schoolplaatsing en indicatiestelling voor leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum.
Ouders en geïnteresseerden kunnen hier terecht met vragen op het gebied van de Arnhemse onderwijsmogelijkheden voor deze leerlingen. Het informatiepunt Autisme & Onderwijs is dagelijks te bereiken tussen 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 026 - 351 35 20.

Hendrik Willem Land Huis

Het Hendrik Willem Land Huis is een woonvorm voor jongeren met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar, die ook open staat voor deeltijdwonen en/of logeren.
Kemperbergerweg 139a
6816 RP Arnhem
T 026 - 377 91 94

Leo Kannerhuis

In het Leo Kannerhuis kunnen jongeren terecht voor de behandeling van stoornissen in het autistisch spectrum. Aanmelden gebeurt via de huisarts of GGZ-instelling. Er moet aangetoond kunnen worden dat eerdere hulpverlening onvoldoende effect heeft gehad en meer nodig is.
Houtsniplaan 1
6865 XZ Doorwerth
T 026 - 33 97 487

Parc Spelderholt

Parc Spelderholt is een educatie- en ontwikkelingscentrum voor mensen met een functiebeperking. Doel is het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van educatie!
Om dit te realiseren organiseren men leergangen voor jongeren, veelal schoolverlaters van het ZMLK of VSO. Aan de eigen Academie kunnen zij op veel verschillende manieren werken aan hun kennis en vaardigheden. Natuurlijk altijd aangepast aan de eigen unieke talenten. De opleidingen op assistent-niveau zijn ingedeeld in de clusters:
 • Horeca
 • Zorg & dienstverlening
 • Onderhoud
 • Administratie-assistent
Studenten die een leergang volgen verblijven op de eigen campus in het KoetsHuis, het VogelHuis, het BosHuis, het BuitenHuisof de LeerHuizen. Hier leren zij zo zelfstandig mogelijk te wonen en hun eigen vrije tijd in te vullen.
Links naar de hierboven genoemde organisaties treft u in de rechterkolom aan.
​​​​

samenwerking

:

Help (nieuw venster)