Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

subsidies & sponsoring


Europees Sociaal Fonds (ESF)
Mariëndael neemt deel aan een ESF-project. Dit houdt in dat de school financiële ondersteuning krijgt vanuit Europa voor zorgvuldig geselecteerde en door het ESF goedgekeurde projecten. De school dient hiervoor jaarlijks een aanvraag in bij het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (AGSZW).

Dit extra geld wordt gebruikt om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op 'Werk' en eventuele verdere opleidingen. Hierbij kun je denken aan:
 • meer aandacht voor de praktijkvakken
 • mogelijkheden om  meer certificaten te halen
 • uitbreiden van stagebegeleiding
 • meer aandacht voor de leerlingen die de school al hebben verlaten
Klik voor een bezoek aan de website van het Europees Sociaal Fonds op www.agentschapszw.nl

Sponsorbeleid

Wij houden ons aan het convenant sponsoring, zoals dat door de PO-raad is vastgesteld. De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten,
waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Het volledige convenant kunt u vinden op de website van de PO-raad.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)