Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ouders

 • Wij vinden het belangrijk dat er een directe lijn is tussen school, kind en ouders. Neem gerust contact op met de mentor als er zaken zijn waarover u de school wilt informeren of waar u zich zorgen over maakt.

 ​

Contact met de mentor

Om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden vinden wij het noodzakelijk om het OPP van de leerling af te stemmen met ouders. Dit gebeurt tijdens een bespreking met de mentor, die eventueel ondersteund wordt door de teamleider, psycholoog of maatschappelijk werker. Een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.

contactmomenten

Ouders ontvangen veel informatie per e-mail. De klassendocent zal u, indien nodig, telefonisch of per e-mail op de hoogte houden van het wel en wee van uw kind. Wanneer u een docent of andere medewerker wilt spreken kan dit het beste via de klassendocent. Ook kan de teamleider u te woord staan. 
Ouders kunnen de voortgang van hun zoon of dochter volgen in het leerling informatiesysteem​ SOM. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de inlogcode van SOM.

​mr

De MR bestaat uit 5 ouders van leerlingen en 4 docenten. 

Ouderavonden

Een aantal keer per jaar worden er ouderavonde georganiseerd. U kunt hierbij denken aan o.a. :
 • informatiemarkt
 • thema-avond
 • mentorgesprekken
 • 10-minutengesprekken met vakdocenten
​Raadpleeg de agenda​ voor het meest actuele overzicht.
​​​​​​​​​

ouders

:

Help (nieuw venster)