Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Mariëndael
  Middachtensingel 12
  6825 HN Arnhem
  T 026 - 352 66 00
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ouders

 • Wij vinden het belangrijk dat er een directe lijn is tussen school, kind en ouders. Neem gerust contact op met de mentor als er zaken zijn waarover u de school wilt informeren of waar u zich zorgen over maakt.
 
Verder horen wij de stem van ouders ook via de medezeggenschapsraad, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn. Via diverse kanalen houden wij u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op school.

Ouderavonden en oudergesprekken

Een aantal keer per jaar organiseren we een ouderavond. U kunt hierbij denken aan:
 • informatiemarkt
 • thema-avond
 • mentorgesprekken
 • 10-minutengesprekken met vakdocenten
We informeren u hierover via deze website of e-mail.

ouders

:

Help (nieuw venster)