Onderwijs na de zomervakantie

Het kabinet heeft op 24 juni jl. bekend gemaakt, dat we na de zomervakantie volledig open mogen en dat de anderhalve meter afstand tussen leerlingen niet meer nodig is. Wel moet anderhalve meter afstand tussen leerlingen en personeelsleden in acht genomen worden. De periode van corona heeft veel nadelige gevolgen gehad, maar ook positieve zaken opgeleverd. Een aantal ontwikkelingen, die door deze situatie noodgedwongen in gang is gezet, willen we vasthouden. Voor ons betekent dit, in het kort, het volgende:
- Met ingang van het nieuwe schooljaar is de school vijf dagen per week open volgens de oorspronkelijke schooltijden.
- In smalle gangen zullen nog looprichtingen worden aangegeven.
- Bij binnenkomst van de school desinfecteert iedereen zijn handen.
- Alle gesprekken en overleggen met ouders blijven voorlopig ‘op afstand’ (online) plaatsvinden (denk aan de startgesprekken, 10-minutengesprekken met vakdocenten en multidisciplinaire overleggen met bijvoorbeeld leerplicht of behandelaars). We maken hierop alleen een uitzondering voor de oriëntatiegesprekken met nieuwe leerlingen.
- Gaandeweg het schooljaar bekijken we of en zo ja, welke activiteiten doorgang kunnen vinden (denk aan een ouderavond of het schoolfeest). We berichten jullie hier tijdig over.
- We gaan Teams nog meer inzetten als digitale leeromgeving.
- Voor leerlingen, die niet een volledig programma op school kunnen volgen, zien wij, gezien onze ervaringen, meer mogelijkheden voor begeleiding op afstand.