Talent2daagse

Op 14 en 15 oktober jl. vond de eerste van de drie Talent2daagses van dit schooljaar plaats. Leerlingen kiezen voor sport, voeding, cultra of lego/programmeren. Op deze dagen gaan ze schooldoorbrekend, dus met leerlingen vanuit alle groepen, aan de slag met hun talent op dit gebied of proberen dit hier te vergroten. Tegelijkertijd wordt er als vanzelf gewerkt aan vaardigheden als samenwerken, omgaan met verandering en presenteren.