Verbouwing gereed

De verbouwing is gereed. De noodlokalen zijn door grote opleggers opgehaald. We gaan nu echt aan de Middachtensingel de school in. Het buitenterrein wordt ingericht. En, binnen is er licht en ruimte om te leren. Een scienceplein met daar omheen de lokalen voor natuurkunde, scheikunde en biologie en een ruimte om practica te doen. Een bibliotheek bij de talenlokalen. Een enorm werkgebied bij de lokalen van geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer. En, natuurlijk de prachtige praktijklokalen voor de (keuze)vakken binnen vmbo-basis en kader. Ruimte om te chillen in de aula en om te werken op de werkgebieden. De verbouwing is geslaagd! Na de zomervakantie gaan we er volop gebruik van maken.

 

Onze verbouwing