De verbouwing van de school

Dit schooljaar wordt onze school gerenoveerd. Met de bouwer is afgesproken dat er zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt tijdens lestijd, zodat de lessen door kunnen gaan. Er zijn noodlokalen geplaatst op het terrein achter de gymzaal.

Een aantal malen dit schooljaar zullen delen van de school verhuizen, zodat daar de renovatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. We vragen van onze leerlingen en ons personeel inzet en flexibiliteit om tijdens de verbouwing een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen. Hier hebben we het volste vertrouwen in. Het uiteindelijke resultaat zal prachtig worden!

Op deze plek houden we u op de hoogte van de stand van zaken van de verbouwing.

Op 19 juni is door een politiedrone een foto gemaakt van Mariƫndael van bovenaf. De bouwketen zijn reeds te zien, maar de verbouwing was nog niet begonnen. In bijgaande fotoserie wordt de snelheid van het proces zichtbaar. De aula is ontmanteld en de nieuwe constructie is aangebracht. Op 2 juli zit het dak er bijna weer op.