Verbouwing van de school is gereed

In schooljaar 2019-2020 werd onze school gerenoveerd.

De lessen zijn zoveel als mogelijk doorgegaan. De bouwer heeft zijn uiterste best gedaan de overlast zo veel mogelijk te beperken. Op het terrein achter de gymzaal hebben we gebruik gemaakt van noodlokalen.

In juni 2020 is de school opgeleverd. Het is een prachtig, ruim en licht gebouw geworden. Op dit moment wordt het buitenterrein ingericht. Het wordt een plek waar leerlingen, veel meer dan voorheen, activiteiten kunnen ontplooien.

Hieronder ziet u in een klein fotoverslag de ontwikkeling van de verbouwing.

Nieuwe ingang van de school

Nieuwe ingang van de school

Buitenkant aula aan binnenplein

Buitenkant aula aan binnenplein

Biologielokaal aan scienceplein

Biologielokaal aan scienceplein

Update december 2019

De drie verdiepingen aan de achterkant van de school zijn klaar. De laatste vrijdag voor de kerstvakantie is een groot gedeelte van de school verhuisd naar deze ruimtes. Na de kerstvakantie zijn de nieuwe ingang en receptie in gebruik genomen.

Update zomer 2019

In de zomer is ontzettend hard gewerkt om het middengedeelte van de school af te krijgen. Dit is gelukt! In bijgaande foto's is te zien hoe de aula is aangepakt. Na de zomervakantie kunnen we gebruik maken van de tribunetrap en een compleet nieuw werkgebied op de eerste verdieping. Ook zijn de eerste twee nieuwe lokalen in gebruik genomen, evenals het kantoor van het trajectbureau en de personeelskamer.

Op dit moment wordt gewerkt in de drie verdiepingen aan de achterkant van de school. Het is de bedoeling dat deze in januari worden opgeleverd. Het nieuwe meubilair voor de aula komt na de herfstvakantie.

Update juni 2019

Op 19 juni is door een politiedrone een foto gemaakt van Mariëndael van bovenaf. De bouwketen zijn reeds te zien, maar de verbouwing was nog niet begonnen. In bijgaande fotoserie wordt de snelheid van het proces zichtbaar. De aula is ontmanteld en de nieuwe constructie is aangebracht. Op 2 juli zit het dak er bijna weer op.