Mariëndael Arnhem: meer dan een diploma

Mariëndael Arnhem is een school voor speciaal onderwijs van vmbo en havo met zo’n 300 leerlingen. Ons onderwijsaanbod stemmen we af op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Deze kan voortkomen uit een lichamelijke beperking, een autismespectrumstoornis, een langdurige ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of internaliserende psychiatrische problematiek, zoals angst of dwang. We zetten onze specialistische kennis in om de leerling coachend te begeleiden bij het zetten van stappen in zijn ontwikkeling op het gebied van leren, kiezen en leven. Volgens ons is groei altijd mogelijk. Ons streven is dat de leerling steeds meer zelf de regie neemt over zijn leren en leven.

Bij ons werken specialisten, die goed zijn in hun vak en de leerlingen begeleiden bij hun leerproces. Daarnaast zijn onze medewerkers flexibel met name in het leveren van maatwerk, omdat geen enkele leerling hetzelfde is en op dezelfde manier tot leren komt. Reflectie vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, voor zowel de leerling als voor de medewerker. Je bent coach van de leerling, waarbij je hem begeleidt bij het zetten van nieuwe stappen in zijn ontwikkeling, hoe klein soms ook. We geloven dat er altijd groei mogelijk is. Ons streven is dat de leerling steeds meer de regie over zijn leren en leven neemt. De ondersteuning bij het leren leren, het leren kiezen en het leren leven zijn voor ons even belangrijk. Het gaat om (veel) meer dan alleen het halen van een diploma.

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten bestaat uit 25 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. We onderscheiden ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg. We werken aan totale kwaliteit in onderwijs en leeromgeving, en zijn doorlopend in dialoog met leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders. Zo leveren we samen een passend onderwijsaanbod.

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.