Werken op Mariëndael Arnhem

Op Mariëndael bieden we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben. We bieden onderwijs op de niveaus vmbo tot en met havo.

De ondersteuningsbehoefte verschilt per leerling. Er kan sprake zijn van autisme, een angststoornis, een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte, zoals bijvoorbeeld epilepsie.

Ons onderwijs

Het onderwijs op Mariëndael is georganiseerd op basis van wat de leerling nodig heeft. Voor een deel stellen leerlingen daarvoor hun eigen lesprogramma samen. Naarmate leerlingen langer bij ons op school zitten, neemt hun eigen regie en verantwoordelijkheid voor het leerproces toe. Onze voornamelijk 1e en 2e graads vakdocenten zijn ook coach. Ze begeleiden de eigen mentorleerlingen in hun leerproces. Groepen bestaan uit ongeveer 13 leerlingen. Soms combineren we groepen, zodat we ook bij een klein leerlingenaantal de vakken voor alle keuzeprofielen kunnen aanbieden.

Wat houdt werken bij ons in

Als docent is je werk afwisselend. Je geef namelijk 4 soorten lessen: in je eigen vak, mentorles aan je eigen groep, flexuren voor leerlingen die extra uitleg willen en vakoverstijgende flexuren voor onder meer leren plannen en organiseren. Dit vraagt van jou dat je steeds inspeelt op wat op dat moment nodig is. Tussendoor kun je bij collega’s terecht om te sparren. We zoeken samen naar wat leerlingen nodig hebben. En omdat we als team ons onderwijsconcept ook doorleven, zoeken we ook samen naar wat we zelf nodig hebben om verder te kunnen. Je stelt daarvoor je eigen leerdoelen en maakt hierover afspraken. Daarbij krijg je de mogelijkheid om begeleid te worden door een coach.

Om goed uit de voeten te kunnen met de onderwijsopzet en onze leerlingen, is het belangrijk dat je kunt schakelen in je aanpak. In de praktijk speel je namelijk voortdurend in op wat een leerling op dat moment nodig heeft, zonder het doel uit het oog te verliezen. Ook is het belangrijk dat je georganiseerd werkt en duidelijk communiceert, want voor veel van onze leerlingen is het nodig dat je voorspelbaar bent.

Het team

Het team van Mariëndael is divers. We hebben veel ervaren vakdocenten in huis, maar ook steeds meer collega’s die aan het begin van hun loopbaan staan. Daarnaast werken op Mariëndael onderwijsondersteuners, een psycholoog, een maatschappelijke werker en, zoals we dat noemen, pedagogische conciërges. Zij ondersteunen op de plekken waar leerlingen zelfstandig werken.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 30 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.