Wie zijn wij

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs voor vmbo en havo met een eigen examenlicentie. 

Onze leerlingen

Op onze school zitten ruim 300 leerlingen. Ons onderwijsaanbod stemmen we af op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Deze ondersteuningsbehoefte kan voortkomen uit een lichamelijke beperking, problematiek vanuit een autismespectrumstoornis, een langdurige ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of internaliserende problematiek, zoals angst of dwang. Bovendien staat onze school open voor jongeren met een behandelprogramma op revalidatiecentrum Klimmendaal.