Stamgroep

Iedere leerling start elke dag in zijn stamgroep van 8.40 - 9.15 uur. Tijdens de stamgroep wordt aandacht besteed aan groepsvorming, aan het nieuws van de dag en aan eventuele bijzonderheden die op die dag plaatsvinden.

Ook wordt vooruitgekeken naar de komende week. Leerlingen krijgen ondersteuning bij het plannen en het formuleren van doelen. Ook kan de leerling tijdens de stamgroeptijd het coachgesprek voorbereiden.

Logboek en coachgesprek

De leerlingen krijgen een logboek van school. In dit logboek zit per week een agendagedeelte en een gedeelte om te plannen.

De studiewijzers per vak, waarin de leerling kan zien aan welke doelen hij gaat werken, worden in het logboek verzameld.

Ook is er in het logboek per week ruimte om te reflecteren op de afgelopen week en vooruit te kijken naar de komende week. Het logboek is een essentieel onderdeel bij het houden van overzicht, het leren plannen en het reflecteren op wat en hoe je hebt geleerd.

Elke week heeft de leerling een coachgesprek met zijn mentor. Het logboek is hét hulpmiddel bij dit gesprek.

Vaste uren en flexuren

We werken met vaste uren en flexuren. De vaste uren zijn verplichte uren, afhankelijk van opleiding en gekozen profiel.

Tijdens de flexuren kan de leerling extra instructie krijgen voor een bepaald vak of activiteiten uitvoeren op het gebied van leren leren, leren kiezen en leren leven. Denk hierbij aan vrijetijds modules, werken aan vakoverstijgende vaardigheden, loopbaanoriëntatie enz. Het kan hierbij gaan om verbreding of verdieping. De leerling heeft de mogelijkheid om, bovenop de vaste uren, een vak voor een bepaalde periode extra te volgen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling als op initiatief van de vakdocent of de mentor zijn.