Schakelklassen

In de schakelklassen geven we les aan specifieke groepen leerlingen die we in de reguliere klassen niet voldoende kunnen bieden. Iedere schakelklas heeft een eigen looptijd (variërend van acht weken tot een jaar) en een eigen specifieke doelgroep. Leerlingen die naar de schakelklassen gaan zijn vaak om uiteenlopende redenen al lange tijd niet naar school geweest. In de eerste fase werken we aan terugkeer naar school. Onderwijs, dat wil zeggen druk leggen op leervakken, staat in de eerste acht weken niet op de voorgrond. Het gaat vooral om het vergroten van zelfvertrouwen en het je weer veilig voelen in een groep.