Loopbaanoriƫntatie en -begeleiding (LOB)

Het doel van LOB is dat de leerling leert zelf zijn loopbaanontwikkeling vorm te geven. Door systematisch te reflecteren op het eigen handelen en op ervaringen, worden toekomstige opleidingen en werkplekken die bij de leerling passen, steeds duidelijker.

Centraal staan de loopbaancompetenties:

  • Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  • Waar ga en sta ik voor en waarom?
  • Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom daar?
  • Hoe bereik ik mijn doel en waarom op deze manier?
  • Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom diegene?

De leerlingen maken hun loopbaanontwikkeling inzichtelijk in een loopbaandossier, een digitaal portfolio. In dit portfolio wordt gereflecteerd op activiteiten die zijn uitgevoerd en die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

De activiteiten in de onderbouw zijn gericht op het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en oriƫntatie op beroepsrichtingen en werkomgevingen. Dit leidt in de bovenbouw tot een passende opleiding en passend profiel.

In de bovenbouw wordt gereflecteerd op activiteiten als stages, bedrijfsexcursies, netwerken, een dag meelopen in een bedrijf en het bezoeken van Open dagen. Op die manier komt de leerling tot een passende vervolgopleiding.