Anti-pestprotocol

Bij ons op school weten veel leerlingen vanuit hun voorgeschiedenis helaas hoe het is om gepest te worden. Onze leerlingen zijn daarom vaak wat toleranter en daardoor voelen leerlingen zich meestal veilig. Toch komt pesten ook voor onder onze leerlingen.

Wij doen ons best om pesten te voorkomen. Dat doen we door te streven naar een veilig leerklimaat voor alle leerlingen, pestgedrag te voorkomen en positieve interpersoonlijke relaties te bevorderen, door slachtoffers van pesten te ondersteunen en door maatregelen te nemen om gedragsverandering te bewerkstelligen bij pesters.

Er is een veilig leerklimaat wanneer leerlingen zich zowel fysiek als emotioneel beschermd en ondersteund voelen, waardoor ze zich optimaal kunnen concentreren op het leren van kennis en vaardigheden. Dit betekent dat er geen fysieke bedreigingen, pestgedrag en discriminatie zijn en dat er een cultuur is van respect en begrip is van en voor iedereen. In een veilig leerklimaat worden de behoeften en het welzijn van alle leerlingen serieus genomen, is er ruimte voor een open communicatie en lossen we problemen samen op. Het doel is dat we een omgeving creƫren, waarin leerlingen zich gewaardeerd en ondersteund voelen bij hun leerproces.

Hier treft u de meeste recente versie van het anti-pestprotocol aan.