Vakanties, studiedagen en lestijden

Hieronder een overzicht van onze vakanties en studiedagen.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 en 30 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

22 september
10 oktober
22 november
1 februari
16 maart
30 juni

De leerlingen zijn tijdens de studiedagen de hele (mid-)dag vrij. 

Lestijden

Wij hanteren een continurooster. De schooltijden zijn van 08.40 uur tot 14.30 uur, van maandag t/m vrijdag.

De leerlingen van Schakelklas 1 komen op maandag, woensdag en vrijdag naar school.