Vervoer

Een aantal van onze leerlingen komt met de taxi naar school. U kunt aangepast vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin u woont. De school geeft, als dat noodzakelijk is, een verklaring af, waarin staat dat zonder aangepast vervoer de leerling niet naar school kan komen. We stimuleren zelfstandig reizen.