Startgesprek

Aan het begin van het schooljaar wordt u samen met uw zoon/dochter op school uitgenodigd voor een startgesprek. Uw zoon/dochter bereidt dit gesprek voor. Hij/zij geeft hierin aan welke doelen hij/zij wil halen en welke hulp hij/zij hierbij nodig heeft.

Half april wordt een evaluatiegesprek gehouden, waarbij de leerling, samen met u als ouders en zijn mentor, terugkijkt op het afgelopen jaar en aangeeft hoe hij/zij het volgende schooljaar voor zich ziet